Met ingang van 01 juni 2020 weer kerkdienst met 30 personen (alleen middels inschrijving \ uitnodiging).’

29 mei 2020

Beste gemeenteleden, lezers,

Door het coronavirus zijn grote delen van ons land ontregeld. Dit gaat onze gemeente niet voorbij. De maatregelen die genomen moeten worden in de bestrijding van het coronavirus kunnen ons bang maken. We weten echter uit Gods Woord (Filippensen 4 : 6,7) dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn, maar dat we onze begeerten, door bidden en smeken, met dankzegging bekend mogen maken bij God.

Kerkdiensten (alleen op uitnodiging \ inschrijving)
Conform de richtlijnen van de overheid waren de afgelopen weken de zondagse diensten niet toegankelijk en was er in de kerk een minimale bezetting om de kerkdienst mogelijk te maken. Met ingang van 1 juni heeft de regering de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus versoepeld en mogen de kerkdiensten weer bezocht worden, zij het met een maximum van 30 personen. De kerkenraad heeft geïnventariseerd wie de kerkdiensten willen bezoeken, en zal in de maand juni voor elke dienst 30 gemeenteleden persoonlijk uitnodigen. Wilt u de diensten ook bezoeken meldt u dan aan bij de scriba (scriba@hervormdharskamp.nl). LET OP: Zonder aanmelding en uitnodiging zal de toegang tot de dienst worden geweigerd!

Ook zullen alle diensten, zoals ook de afgelopen periode, worden uitgezonden met beeld en geluid.
De kerkenraad heeft voor het houden van de kerkdiensten een gebruiksplan opgesteld. Zie –> gebruiksplan

Afgelasting activiteiten
Alle doordeweekse bijeenkomsten ( alsook de huisbezoeken) zijn inmiddels gestopt, ook vanwege het einde van het seizoen. Alleen de belijdeniscatechese gaat door tot eind juni.

Pastoraat
Onze predikant hoopt het reguliere bezoekwerk rondom verjaardagen en jubilea, in overleg met betrokkenen, weer op te pakken. Ook in  situaties van ernstige ziekte of bij stervensbegeleiding wordt in overleg met de familie en personeel van het ziekenhuis geprobeerd om iemand zo persoonlijk mogelijk pastoraal te begeleiden. Als u zorgen heeft of graag iemand wilt spreken, kunt ten allen tijde telefonisch contact opnemen met de predikant of wijkouderling, of iemand van de vrijwilligersdienst ‘Martha en Maria’. Dan kunnen we nagaan waar we u mee kunnen helpen, hoewel we nu met bezoekwerk terughoudend zijn.

Overdenkingen door de week
Verder zal onze predikant via Youtube op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een overdenking te verzorgen naar aanleiding van een hoofdstuk (of een gedeelte ervan) uit de Bijbel
Dit is bedoeld om contact te houden met de jongeren (ook catechisanten) en ouderen in onze gemeente, alsook met de bewoners van ‘huize Metje’. Zie de link op de site van onze gemeente. Deze overdenkingen zijn vanaf 10.00 uur op de site beschikbaar.

Tenslotte
Houdt u de landelijke richtlijnen van de RIVM  en onze website goed in de gaten. Wij proberen de informatie wat betreft de kerkelijke activiteiten zo goed als mogelijk voor u bij te houden en aan te passen als dat nodig is. We vragen u om de website van de gemeente regelmatig te raadplegen. Bovenal vragen wij u om in deze situatie elkaar op te dragen in het gebed.

Graag deze informatie delen met anderen binnen onze gemeente.

Uw kerkenraad