Met ingang van 01 juli 2020 weer kerkdienst met meer dan 30 personen

Harskamp, 03 juli 2020

Beste gemeenteleden, lezers,

Door het coronavirus zijn grote delen van ons land ontregeld. Dit gaat onze gemeente niet voorbij. De maatregelen die genomen moeten worden in de bestrijding van het coronavirus kunnen ons bang maken. We weten echter uit Gods Woord (Filippensen 4 : 6,7) dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn, maar dat we onze begeerten, door bidden en smeken, met dankzegging bekend mogen maken bij God.

Kerkdiensten

Conform de richtlijnen van de overheid waren de afgelopen weken de zondagse diensten  toegankelijk voor maximaal 30 kerkgangers.

Met ingang van 1 juli heeft de regering de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus versoepeld: er is geen maximum aantal kerkgangers meer voorgeschreven, maar de kerkenraad heeft de vrijheid de zitplaatsen in  het kerkgebouw te verdelen, met inachtneming van de richtlijnen. De “anderhalve meter maatregel” zorgt er voor dat er, afhankelijk van de samenstelling van de groep kerkgangers, ongeveer 80 tot 100 personen de kerkdiensten kunnen bezoeken. Op basis van de gehouden inventarisatie levert dat een indeling in vier groepen op. De indeling in groepen is in het gebruiksplan aangegeven.

Het schema met de indeling in groepen gaat in op de avonddienst DV 5 juli 2020. In de morgendienst wordt de Heilige Doop bediend aan 5 kinderen van de gemeente. Voor deze dienst heeft de kerkenraad, naast de doopouders en (een beperkt aantal) gasten en familieleden van de doopouders, gemeenteleden persoonlijk uitgenodigd.  Ook zullen alle diensten, zoals ook de afgelopen periode, worden uitgezonden met beeld en geluid. De kerkenraad heeft de  kerkdiensten na 1 juli 2020 het gebruiksplan aangepast. (klik hier om het gebruiksplan te downloaden)

 

Afgelasting activiteiten

Alle doordeweekse bijeenkomsten ( alsook de huisbezoeken) zijn inmiddels gestopt, ook vanwege het einde van het seizoen.

 

Pastoraat

Onze predikant heeft het reguliere bezoekwerk rondom verjaardagen en jubilea, in overleg met betrokkenen, weer opgepakt. In situaties van ernstige ziekte of bij stervensbegeleiding wordt in overleg met de familie en personeel van het ziekenhuis geprobeerd om iemand zo persoonlijk mogelijk pastoraal te begeleiden. Als u zorgen heeft of graag iemand wilt spreken, kunt ten allen tijde telefonisch contact opnemen met de predikant of wijkouderling, of iemand van de vrijwilligersdienst ‘Martha en Maria’. Dan kunnen we nagaan waar we u mee kunnen helpen, hoewel we nu met bezoekwerk terughoudend zijn.

 

Overdenkingen door de week

Verder verzorgt onze predikant via de site van onze gemeente (gele knop: ‘Bijbeloverdenkingen’) op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een overdenking aan de hand van het Bijbelboek Handelingen.

Dit is bedoeld om contact te houden met de jongeren (ook catechisanten) en ouderen in onze gemeente, alsook met de bewoners van ‘huize Metje’. Deze overdenkingen zijn vanaf 10.00 uur op de site beschikbaar.

 

Tenslotte

Houdt u de landelijke richtlijnen van de RIVM  en onze website goed in de gaten. Wij proberen de informatie wat betreft de kerkelijke activiteiten zo goed als mogelijk voor u bij te houden en aan te passen als dat nodig is. We vragen u om de website van de gemeente regelmatig te raadplegen. Bovenal vragen wij u om in deze situatie elkaar op te dragen in het gebed.

Graag deze informatie delen met anderen binnen onze gemeente.

Uw kerkenraad