De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 13 september de huidige indeling van 4 groepen terug te brengen naar 3 groepen. In verband hiermee zijn het rooster voor de kerkdiensten en het gebruiksplan aangepast. Zie hiervoor de twee buttons aan de rechterzijde.