Update 07 september 2020

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 13 september de huidige indeling van 4 groepen terug te brengen naar 3 groepen. In verband hiermee zijn het rooster voor de kerkdiensten en het gebruiksplan aangepast. Zie hiervoor de twee buttons aan de...

Update 11 juli 2020

Beste Gemeenteleden, lezers, Op 11 juli 2020 heeft de kerkenraad besloten dat er met ingang van zondag 12 juli 2020 weer gezongen zal worden tijdens de kerkdiensten. In verband hiermee heeft er een wijziging plaatsgevonden in het gebruiksplan. De volgende wijzigingen...

Update 03 juli 2020

‘Met ingang van 01 juli 2020 weer kerkdienst met meer dan 30 personen Harskamp, 03 juli 2020 Beste gemeenteleden, lezers, Door het coronavirus zijn grote delen van ons land ontregeld. Dit gaat onze gemeente niet voorbij. De maatregelen die genomen moeten worden in de...

Update 29 mei 2020

‘Met ingang van 01 juni 2020 weer kerkdienst met 30 personen (alleen middels inschrijving \ uitnodiging).’ 29 mei 2020 Beste gemeenteleden, lezers, Door het coronavirus zijn grote delen van ons land ontregeld. Dit gaat onze gemeente niet voorbij. De maatregelen die...

Update 03 april 2020

‘Vanaf zondag 5 April geen kerkgang meer. Diensten alleen nog met 5 personen.’ 3 april 2020 Beste gemeenteleden, lezers, Door het coronavirus zijn grote delen van ons land ontregeld. Dit gaat onze gemeente niet voorbij. De maatregelen die genomen moeten worden in de...