Christelijke Bibliotheek “Ruth”

Christelijke bibliotheek “Ruth” wil er zijn voor heel Harskamp en omstreken. De stichting heeft als algemeen doel: het verstrekken van theologische en positief christelijke boeken en lectuur. Het dieperliggende doel van de bibliotheek is de uitbouw van Gods Koninkrijk. De bibliotheek wordt gerund door zo’n 35 vrijwilligers die de dagelijkse gang van zaken behartigen vanuit de centraal gelegen ruimtelijke voorziening ’t Anker.

De stichting heeft een interkerkelijk karakter en is opgericht vanuit de Hervormde Gemeente (binnen de Protestantse kerk in Nederland) en de Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp. De bibliotheek werkt vanuit een helder statuut, een duidelijke grondslag en met een evenredige bestuurssamenstelling. De stichting opereert zonder winstoogmerk. Batige saldi worden gebruikt ter verbetering en aanvulling van de materialen. Jaarlijks wordt een breed lezerspubliek bereikt en worden duizenden boeken uitgeleend aan kinderen en volwassenen tegen een geringe prijs.

U vindt bij ons een uitgebreid assortiment van ongeveer 17.000 boeken!

Onder andere:

 • literatuur
 • theologie
 • kerk– en zendingsgeschiedenis
 • ethiek en maatschappij
 • informatieve boeken
 • poëzie
 • romans
 • groot-letter boeken
 • prentenboeken
 • beginnende lezers- en voorleesboeken
 • kinderboeken –12
 • jeugdboeken +12

Wij proberen te zorgen voor leesplezier voor jong en oud! Iedereen uit Harskamp en omgeving  mag zich aanmelden als lid.

In het Van Dale Woordenboek staat bij lezen een mooie omschrijving.
Lezen betekent ook verzamelen. Na het oogsten verzamelden boeren de laatste aren op het land. Dat wordt arenlezen genoemd. Het is een mooie omschrijving van waar het bij lezen om gaat: verzamelen van verhalen en informatie.

Wij hopen met onze bibliotheek te bereiken dat u en jij als lezer aren verzamelt die naast het geven van leesplezier ook ‘voedingswaarde’ hebben!

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Adres: De bibliotheek is gevestigd in ‘t Anker  achter de Hervormde  kerk, Edeseweg 143, in Harskamp.
 • Contactgegevens:  Mevrouw M. Verheul (coördinatrice van de bibliotheek), Telefoon: 0318-457197
 • Openingstijden: Iedere dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

Tijdens de zomer– en kerstvakantie zijn wij gesloten.

Uitlenen
Er hoeft geen abonnementsgeld te worden betaald. Elk gezin krijgt één pasje en u betaalt per geleend boek. De uitleentarieven liggen tussen de 20 en 35 cent  per boek.
Er mag een onbeperkt aantal boeken meegenomen worden. De uitleentermijn is drie weken. Na drie weken treedt de boeteberekening in werking.

Reglement
Bij de balie is een reglement verkrijgbaar waarin u alle uitleenvoorwaarden kunt vinden.

Sluiting Bibliotheek.

 • De bibliotheek is gesloten tot nader order gesloten!

We verzoeken een ieder van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen bij een bezoek aan de bibliotheek.

Probeert u ook met zo min mogelijk personen te komen ?

Vanaf 1 september is de bibliotheek weer geopend.

De voorwaarden rond uw aanwezigheid zijn gelijk aan hoe ze voor de zomervakantie waren.

– Kom niet als u klachten hebt van hoesten, koorts en keelpijn

– Kom met zo min mogelijk mensen / kinderen

– Beperk uw bezoek in tijd

– Houd de 1,5 mtr afstand

– Er kunnen 10 personen worden toegelaten in de bibliotheekruimte

– Ingang via de voordeur van ’t Anker – uitgang via de noodtrap

Na de zomervakantie gaat vanaf uw 2e bezoek de boeteregeling weer functioneren. Verlenging van de uitleentermijn van de boeken is ook weer mogelijk.

Vooralsnog houden we de verruimde openingstijden aan:

Middaguitleen van 15:00 – 17:00 uur

Avonduitleen van 18:30 – 20:30 uur.