Binnenkort bij ons te gast?

We hopen u binnenkort als gast te mogen begroeten. Om alvast een indruk te krijgen, geven we via deze pagina wat informatie over de kerkdiensten. U weet dan wat u verwachten kunt.

Parkeren
Naast en achter de kerk is voldoende gelegenheid om de auto te parkeren.

Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas. De kinderoppas bevindt zich in zaal 2 van het verenigingsgebouw ” ‘t Anker”. Voor de kinderen wordt uit de (kinder)Bijbel verteld of voorgelezen en er wordt met hen gezongen. Daarnaast is er genoeg speelgoed aanwezig om de kinderen bezig te houden. Het is fijn als u uw kind een eigen beker (met de naam erop) meegeeft, voor drinken en een hapje wordt gezorgd.

Kom binnen!
U gaat ons kerkgebouw binnen via de hoofdingang. De andere deuren van de kerkzaal zijn bedoeld als (nood)uitgangen.
Bij binnenkomst, in de hal vindt u een tweetal toiletten (direct links en rechts naast de ingang), voor een mindervalidentoilet verwijzen wij u naar het verenigingsgebouw “‘t Anker”, achter de kerk.

U bent vrij om een plaats te kiezen. Hier en daar zijn wat gereserveerde plekken. U kunt dat zien doordat er een kaartje of een kussen op die plek ligt. De galerij is tijdens de reguliere erediensten niet in gebruik.

De kerkdienst
De kerkdiensten beginnen; ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 18.30 uur.

In de folder “Hartelijk welkom in onze kerk!” leest u meer over inhoudelijke dingen en gebeurtenissen tijdens de erediensten (klik hiervoor op de deurmat aan de rechterzijde van het scherm)

Er zijn verspreid over het jaar enkele bijzondere diensten, die iets anders verlopen dan in de folder beschreven. Dat zijn vooral de diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend of waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Wanneer u als gast aanwezig bent tijdens een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd en ook graag zou deelnemen aan het Heilig Avondmaal, stellen we het zeer op prijs als u vooraf contact opneemt met de predikant of met de scriba.

En verder…
Het kan zijn dat u graag even met de predikant of iemand anders uit de kerkenraad wilt praten over wat u gehoord hebt en in de kerkdienst hebt ‘meegekregen’.

Dat kan direct na de eredienst. Vraagt u aan de koster om dit voor u te organiseren. Het staat u vrij om ook gemeenteleden aan te spreken, die samen met u de dienst hebben bijgewoond.

Op de contactpagina vindt u verschillende personen van onze gemeente waarmee u contact kunt opnemen.