[update 02-06-2021] Met ingang van zondag 6 juni 2021 zal er tijdens de morgendienst weer kinderoppas zijn. Het protocol is terug te vinden onder de knop “kinderoppas” in het menu links op deze pagina.

[update 19-05-2021] De kerkenraad heeft besloten met ingang van 23 mei 2021 de huidige 3 groepen weer geheel uit te nodigen de kerkdiensten bij te wonen. Zie in het menu links het actuele gebruiksplan en de link naar het rooster met de indeling per dienst.

[update 04-02-2021] Het gebruiksplan is geüpdatet. De nieuwe versie (5.3) is dit vinden onder te knop “actueel gebruiksplan”.

[update 24-12-2020] De kerkenraad heeft, met het oog op het oplopend aantal besmettingen a.g.v. corona in onze gemeente en ons dorp, besloten met ingang van 25 december 2020 de huidige 3 groepen weer voor 2/3de deel uit te nodigen de kerkdiensten bij te wonen. Op Eerste Kerstdag DV vrijdag 25 december zijn ’s morgens de groepen C1 en C2 aan de beurt , op Tweede Kerstdag zijn ’s morgens de groepen C3 en A1 aan de beurt.
In het menu rechts vindt u het actuele gebruiksplan (versie 5.2) en het aangepaste rooster van de groepen. Ook voor de Kerstfeestviering van de zondagschool wordt een beperkter aantal ouders en kinderen uitgenodigd, dan eerst werd voorzien. De leiding van de zondagschool zal de betreffende ouders daarover informeren.

[update 22-12-2020] De Kerstfeestviering van de zondagsschool zal dit jaar op aangepaste wijze plaatsvinden. De ouders en kinderen hebben hierover van de leiding van de zondagsschool per e-mail bericht ontvangen. Het is helaas niet mogelijk om de Kerstfeestviering op 1e Kerstdag (vanaf 18.30 uur) bij te wonen. Uiteraard is deze wel live te bekijken via deze pagina. Ook het programma is daar te vinden. Klik hier voor de pagina: Live-kerkdienst

[update 10-12-2020] De kerkenraad heeft besloten met ingang van 13 december 2020 de huidige 3 groepen weer geheel uit te nodigen de kerkdiensten bij te wonen. Zie in het menu links het actuele gebruiksplan en de link naar het rooster met de indeling per dienst.

[update 28-11-2020] Zondag 6 december 2020 DV zal in de gemeente het Heilig Avondmaal bediend worden. In aanvulling op het bestaande gebruiksplan is een protocol opgesteld voor de diensten op deze zondag. Het protocol kunt u hier downloaden.

[update 22-10-2020] De kerkenraad heeft besloten om de indeling van afgelopen zondag 18 oktober, waarbij 2/3 deel van een groep uitgenodigd is de kerkdienst bij te wonen, voorlopig te handhaven. Zie in het menu links het actuele gebruiksplan en de link naar het rooster met de indeling per dienst.

[update 16-10-2020] De kerkenraad heeft daar op besloten, in aanvulling op de maatregelen per 11 oktober, de kerkgangers dringend te adviseren bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. U dient zelf  een mondkapje mee te nemen. Bij de ingang van de kerk worden, voor degenen die dat vergeten zijn,  mondkapjes beschikbaar gesteld. De overige per 11 oktober aangegeven maatregelen, ook de indeling in 3 groepen, blijven van kracht. Zie knop rechts op deze pagina voor het volledige gebruiksplan.

[update 15-10-2020] Gebruiksinstructies voor het Anker zijn toegevoegd. Zie voor de volledige instructies de knop rechts op deze pagina.

[update 09-10-2020] Zoals in het bericht van 6 oktober aangegeven hierbij de nadere informatie na de berichtgeving van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) eind deze middag.Het overleg van het CIO met minister Grapperhaus vandaag heeft niet geleid tot aanpassing van de adviezen van 5 oktober jl. In de bijlage het nieuwe gebruiksplan per 11-10-2020, waarin in geel de wijzigingen t.o.v. het vorige plan aangegeven zijn. Dat betekent dat  we per komende zondag : 1. dezelfde groepsindeling hanteren dan de afgelopen weken; 2. dat we het zingen zoveel mogelijk beperken; alleen in bijzondere diensten (zoals doop- en trouwdiensten) zingen we een beperkt aantal psalmverzen. 3 niet overgaan tot het verplicht dragen van mondkapjes. Degenen die wel een mondkapje willen dragen wordt verzocht die zelf mee te nemen.

[update 05-10-2020]  Geachte gemeenteleden, Zoals u ongetwijfeld gisteren uit de media vernomen hebt heeft minister Grapperhaus na overleg met het CIO (het interkerkelijk Contact In Overheidszaken) de kerken het dringend advies gegeven om met ingang van 11 oktober 2020 maximaal 30 personen toe te laten tot een kerkdienst. Een advies dat velen, en ook ons als kerkenraad, overvallen heeft. Een advies, dat mogelijk ingegeven is door alle media-aandacht aan de kerkdiensten in de hersteld hervormde gemeente van Staphorst afgelopen zondag. Een advies dat geen recht doet aan de maatregelen die de kerken in het algemeen, maar ook wij als hervormde gemeente van Harskamp, de afgelopen periode getroffen hebben om op basis van de richtlijnen van  het ministerie en het RIVM, de kerkdiensten te kunnen houden. Op het advies is vanuit kerkelijke, maar ook politieke hoek, veel kritiek geleverd. De komende donderdag/vrijdag staat er opnieuw een overleg van het CIO met minister Grapperhaus gepland. Mogelijk dat dat overleg resulteert in een minder rigide advies De kerkenraad heeft gisteravond vergaderd, en heeft daarom besloten af te wachten met een standpunt in te nemen over de wijze waarop we komende zondag de kerkdienst hopen te houden. Zodra er donderdag/vrijdag duidelijkheid is, zullen we u weer per email meedelen hoe we de kerkdiensten a.s. zondag hopen te houden.

[Update: 21-09-2020] Er heeft een kleine wijziging in de groepsindeling plaatsgevonden.

[Update: 07-09-2020] De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 13 september de huidige indeling van 4 groepen terug te brengen naar 3 groepen. In verband hiermee zijn het rooster voor de kerkdiensten en het gebruiksplan aangepast. Zie hiervoor de twee buttons aan de rechterzijde.

[Update 11-07-2020] Op 11 juli 2020 heeft de kerkenraad besloten dat er met ingang van zondag 12 juli 2020 weer gezongen zal worden tijdens de kerkdiensten. In verband hiermee heeft er een wijziging plaatsgevonden in het gebruiksplan. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

In de kerkdiensten kan gezongen worden onder de volgende voorwaarden :
– Op de banken onder en op de galerij wordt niet gezongen.
– Degenen die plaats nemen op de banken voor de galerij mogen gedempt zingen;
– Het aantal verzen dat in de kerkdienst gezongen wordt is beperkt tot één zangvers per zangbeurt.