[update 06-12-2021] Voor de avondmaalsdiensten op DV 12 december 2021 is een apart protocol opgesteld. Dit protocol kunt u hier downloaden.

[update 01-12-2021] De kerkenraad heeft besloten de indeling in twee groepen die met ingang van 5 september 2021 toegepast is, niet te wijzigen. Dat houdt in dat een ieder éénmaal per zondag naar de kerk kan gaan. Daarbij wordt , om de onderlinge afstand van anderhalve meter zoveel mogelijk aan te houden, beneden in de kerkzaal tussen de banken die gebruikt kunnen worden één lege zitrij aangehouden. Op de galerij houden we een tussenruimte van twee lege zitrijen aan, om die gemeenteleden plaats te bieden, die voorkeur hebben om een iets grotere afstand te bewaren. Voor het zingen houden we één psalmvers per zangbeurt aan, waarbij een ieder mee kan zingen. Voor de toegang tot de kerk houden we, zoals in de afgelopen perioden,  een indeling in 3 groepen aan, zodat de (hulp-) kosters voldoende tijd hebben om een ieder een plaats toe te wijzen. Naar aanleiding van de door de regering afgekondigde maatregelen op 26 november 2021 is besloten om het dragen van mondkapjes bij het in- en uitgaan van de kerk weer in te voeren. De kerktijden (10.00 uur ‘s morgens en 18.30 uur ’s avonds) houden we aan, mede gezien de afgekondigde algemene sluitingstijden voor essentiële winkels en dienstverlening. Met deze maatregelen denken we een verantwoorde invulling te geven aan de richtlijnen.

[update 01-09-2021] Met ingang van zondag 5 september 2021 gaan we terug van drie naar twee groepen. Dit houdt in dat iedereen 1x per zondag aan de beurt is om een kerkdienst bij te wonen. Het actuele rooster is te vinden op de pagina “rooster kerkdiensten”. Het actuele gebruiksplan is terug te vinden onder de knop in het menu rechts op deze pagina. Wilt u als gast de dienst bijwonen, dan graag vooraf even mailen naar kerkrentmeesters@hervormdharskamp.nl, zo voorkomen we dat er geen plaats is en we u teleur moeten stellen.

[update 02-06-2021] Met ingang van zondag 6 juni 2021 zal er tijdens de morgendienst weer kinderoppas zijn. Het protocol is terug te vinden onder de knop “kinderoppas” in het menu links op deze pagina.

[update 19-05-2021] De kerkenraad heeft besloten met ingang van 23 mei 2021 de huidige 3 groepen weer geheel uit te nodigen de kerkdiensten bij te wonen. Zie in het menu links het actuele gebruiksplan en de link naar het rooster met de indeling per dienst.

[update 04-02-2021] Het gebruiksplan is geüpdatet. De nieuwe versie (5.3) is dit vinden onder te knop “actueel gebruiksplan”.