[Update: 21-09-2020] Er heeft een kleine wijziging in de groepsindeling plaatsgevonden.

[Update: 07-09-2020] De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 13 september de huidige indeling van 4 groepen terug te brengen naar 3 groepen. In verband hiermee zijn het rooster voor de kerkdiensten en het gebruiksplan aangepast. Zie hiervoor de twee buttons aan de rechterzijde.

[Update 11-07-2020] Op 11 juli 2020 heeft de kerkenraad besloten dat er met ingang van zondag 12 juli 2020 weer gezongen zal worden tijdens de kerkdiensten. In verband hiermee heeft er een wijziging plaatsgevonden in het gebruiksplan. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

In de kerkdiensten kan gezongen worden onder de volgende voorwaarden :
– Op de banken onder en op de galerij wordt niet gezongen.
– Degenen die plaats nemen op de banken voor de galerij mogen gedempt zingen;
– Het aantal verzen dat in de kerkdienst gezongen wordt is beperkt tot één zangvers per zangbeurt.