Digitaal Diaconaal Meldpunt

Via deze weg bieden wij u de mogelijkheid om digitaal uw hulpvraag te stellen voor uzelf of voor iemand in uw omgeving waar u zorgen over heeft voor praktische of sociale hulp. U kunt als u wilt uw vraag anoniem stellen. Wij behandelen de vragen die bij ons binnenkomen met de nodige zorgvuldigheid. De hulp die we mogen bieden is gebaseerd op wat de Heere Jezus heeft voorgeleefd, mensen in nood helpen, uit liefde voor Hem en in navolging van Hem. ‘Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’ (Lukas 6). Heeft u signalen dat hulp of zorg nodig is, dan kunt u dat ook (blijven) doorgeven via uw wijkouderling of één van de diakenen.

Zodra wij uw hulpvraag hebben ontvangen nemen wij deze in behandeling binnen de diaconie en hopen zo spoedig mogelijk het antwoord op uw vraag te kunnen geven en/of contact op te nemen met u of de perso(o)n(en) die het betreft.

Hartelijke groet namens de diaconie Hervormd Harskamp

Wilt u anoniem uw melding doen?

11 + 9 =