Zending-en evangelisatiecommissie

Vanuit de opdracht: ‘Predik het evangelie aan alle creaturen…’(Markus 16:15) wil onze gemeente aandacht hebben voor zending en evangelisatie. Daarom is er in de gemeente een zending- en evangelisatiecommissie (ZEC) aangesteld.

Wat doet de ZEC?
We vinden het belangrijk mee te leven met het zendingswerk in verre landen, maar ook met het werk dat in ons eigen land gedaan wordt onder hen die vervreemd van Gods Woord leven. Daarom wordt enkele keren per jaar een informatieavond belegd. Ook worden diverse organisaties financieel ondersteund d.m.v. de ‘zendingscollectes’.

Daarnaast geloven we dat we ook in ons eigen dorp een taak hebben. We bezinnen ons op mogelijkheden om die mensen te bereiken die geen binding (meer) met de kerk hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld door in het hele dorp een folder te verspreiden waarin iedereen uitgenodigd wordt voor de kerkdiensten. Ook is er een Kinderbijbelclub opgericht. In het najaar van 2010 is er een Bijbelcursus gestart.

Mededelingen over de diverse activiteiten worden in het kerkblad en/of de HABO-er vermeld of afgekondigd tijdens de kerkdiensten.

Onze gemeente leeft mee met enkele families in zendingsgebieden.