Basiscursus christelijk geloof

Als christelijke gemeente willen wij graag het evangelie doorgeven aan iedereen die het maar horen wil. Hiervoor bieden wij elk jaar in september een basiscursus aan. De exacte data verschijnen in ons kerkblad en in de HABO-er.

De cursus wordt bezocht door mensen met verschillende achtergronden. Mensen met kerkelijke achtergrond en mensen zonder kerkelijke achtergrond. Weer anderen bezoeken diensten op zondag, maar willen graag de grondstructuren nog weer eens helder hebben. Kortom, een divers gezelschap die allemaal graag willen weten wat er nu ten grondslag ligt aan het christelijk geloof.

De eerste module van de basiscursus bestaat uit acht lessen. Deze module zal vooral gaan over God de Vader, Jezus en De Heilige Geest. Ook zullen wij praktisch ingaan op bidden en Bijbel lezen. En uiteraard gaan wij in op de vraag waarom christenen geloven dat wij God nodig hebben in ons leven. Deze eerste module is medio december afgerond.

Tijdens de laatste les is er een evaluatie. U kunt kiezen om te stoppen, maar u kunt ook module twee volgen. Deze is zeven lessen. Deze keer behandelen we het leven van Jezus en wat daarop volgt. Deze cursus start medio februari.

In de derde en laatste module bieden geven wij u grove schetsen vanuit het Oude Testament. Dan maken we kennis met het leven van Bijbelse figuren die veel voorkomen in het Oude Testament. Denk aan Abram, Mozes, Daniel en Jesaja. Deze cursus start medio september, maar is alleen te volgen na module één en twee.

Locatie
Hervormd Centrum ’t Anker (Ingang tegenover Medisch Centrum)
Edeseweg 143
6732 DC Harskamp

Contactpersonen:
Willem van Hunnik | 06-29140366
Jan de Waard | 06-40956572