Flyers

Drie keer per jaar verspreiden we als Hervormde gemeente een flyer in heel Harskamp.

Deze flyer, die inmiddels bekend staat als de ‘gele folder’, bevat een korte uitleg van het Evangelie – bijvoorbeeld n.a.v. Kerst of Pasen – en een uitnodiging om verder kennis te maken met de Bijbel, met de kerk en vooral met God Zelf.

Het idee om te gaan flyeren is opgekomen vanuit bewogenheid met onze dorpsgenoten.

In ons dorp zijn er nog zoveel die lijken te leven alsof God niet bestaat. En juist die mensen willen we ook graag met de woorden van Hoop in aanraking brengen. We beseffen dat het voor mensen een hoge drempel kan zijn om naar de kerk te gaan. Daar willen we aan tegemoet komen door de ‘blijde boodschap’ persoonlijk bij al onze dorpsgenoten thuis in de brievenbus te bezorgen.

Zodat toch iedereen kan weten dat God hem of haar iets te zeggen heeft!