Kinderbijbelclub

De kinderbijbelclub is opgericht in 2006 met als doel niet kerkelijke of randkerkelijke kinderen uit Harskamp met het Woord van God in aanraking te brengen. Elke derde zaterdag van de maand (van oktober t/m juni) organiseren we een ochtend in een zaaltje van de Spil. Op zo’n ochtend zingen en bidden we met de kinderen en luisteren we met z’n allen naar een Bijbelverhaal. Daarna maken de kinderen een knutselwerkje of doen we gezamenlijk spelletjes.