Financieel

Er wordt van u als lid van de hervormde gemeente gevraagd bij te dragen in de kosten die noodzakelijk zijn om als gemeente te kunnen functioneren. Die bijdragen bestaan uit:

Collecten
Tijdens de kerkdiensten wordt er iedere dienst gecollecteerd voor onze eigen hervormde gemeente. Op de eerste zondag van de maand wordt er afwisselend gecollecteerd voor het onderhouds- en het orgelfonds. Op de laatste zondag van de maand wordt er gecollecteerd voor de predikantsplaats.

Verjaardagsfonds
Iedereen die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt, krijgt namens de gemeente een schriftelijke felicitatie. De jarige ontvangt tevens een envelop waarin hij of zij een gift mee kan meegeven of de gift per bank kan overmaken via het bovengenoemde bankrekeningnummer t.a.v. het verjaardagfonds.

Vrijwillige bijdrage
Om de financiële lasten van de gemeente te kunnen dragen wordt ook een vrijwillige bijdrage gevraagd. Zoals de benaming al aangeeft betreft het een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat ieder gezin of gemeentelid zelf bepaalt hoeveel men bijdraagt. Een ieder draagt hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. De bijdrage is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente. Met elkaar dragen we de financiële lasten. Zoals de kosten van instandhouding van de predikantsplaats, de kosten van de kerkelijke gebouwen, en de diverse overige kosten. In de begroting die wordt opgesteld valt te lezen wat er jaarlijks nodig is. Het gaat om veel geld. Het is dan ook noodzakelijk dat ieder gemeentelid zijn of haar steen(tje) bijdraagt. Naar wij hopen zal ieder gemeentelid bij het vaststellen van zijn/haar bijdragen ook de eigen financiële draagkracht laten meewegen.

Solidariteitskas
Jaarlijks wordt van de belijdende leden een bijdrage gevraagd voor de solidariteitskas. Van deze bijdrage is de helft voor onze plaatselijke gemeente en wordt de helft afgedragen aan de landelijke kerk. Dat geld wordt gebruikt voor gemeenten in nood of voor een bijdrage in bijvoorbeeld kerkbouw. Ook de Gereformeerde Bond, de HGJB en de IZB ontvangen bijdragen uit de solidariteitskas.