ANBI

De belastingdienst heeft de “Hervormde Gemeente Harskamp” en de “Diaconie van de Hervormde Gemeente Harskamp” aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor u betekent dit, dat uw giften aftrekbaar zijn van uw (inkomsten- of Vennootschaps-)belasting, binnen de daarvoor geldende regels.

Op de website van de belastingdienst kunt u onze ANBI-status checken, geef als zoekterm (bij Instelling) in: HERVORMDE GEMEENTE HARSKAMP.

ANBI-gegevens
Naam ANBI: Hervormde gemeente Harskamp
RSIN/Fiscaal nummer: 813722809
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente Harskamp
RSIN/Fiscaal nummer: 824100098

ANBI cijfers 

Hieronder vindt u de meest recente cijfers behorend bij bovenstaande ANBI documenten van de Hervormde Gemeente Harskamp en de Diaconie van de Hervormde Gemeente Harskamp.

Hervormde Gemeente Harskamp

ANBI rapport