Identiteit

Grondslag van de hervormde gemeente van Harskamp
De hervormde gemeente van Harskamp is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze gemeente heeft een gereformeerde grondslag. Dat houdt in dat wij in de traditie van de Reformatie staan. Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. In onze kerkdiensten staat de Bijbel centraal. De prediking is in lijn met wat de Bijbel zegt, roept op tot bekering tot God en tot een levend geloof. Onze gemeente behoort tot de Gereformeerde Bond, de orthodoxe flank van de Protestantse Kerk in Nederland.

Geloofsbelijdenissen
Christenen vóór ons hebben het geloof verwoord in verschillende teksten. Onze gemeente wil hier trouw aan zijn. Wij belijden ons geloof met de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Daarnaast stemt onze gemeente in met de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Wij geloven dat al deze geschriften het Bijbelse geloof verwoorden.

Doop en avondmaal
In onze gemeente vieren we samen het heilig avondmaal en wordt de heilige doop bediend aan de kinderen van de gemeente. Dit zijn de sacramenten die Jezus Christus heeft ingesteld. Hierin ervaren we de trouw van God en weten we ons verbonden aan Jezus Christus en aan elkaar.