Jeugdwerk

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen is er binnen de Hervormde Gemeente Harskamp volop aandacht. Clubwerk, jeugdvereniging, preekbespreking, zondagsschool… zomaar enkele voorbeelden. 

Het doel van dit werk is in de eerste plaats de jeugd in aanraking te brengen met de boodschap van Jezus Christus, hun kennis van de Bijbel te verdiepen en uit te breiden en hen een geestelijke toerusting te geven voor hun verdere leven. De leiders en leidsters sluiten daarbij bewust aan bij wat de jongeren op dit gebied al hebben meegekregen via het gezin en de school. Daarnaast is een belangrijk doel de jeugd van de gemeente verantwoorde ontspanning en gezelligheid te bieden. Onder leiding van de Jeugdraad wordt het vele werk gecoördineerd.