Jeugdraad

De kerkenraad heeft een jeugdraad samengesteld. Zij zijn een adviesorgaan voor de kerkenraad. In deze jeugdraad participeren de predikant, de jeugdouderling, een diaken en twee leden. Zij adviseren de kerkenraad bij nieuwe beleidskaders en voorstellen vanuit de gemeente. Dit heeft betrekking op zowel zondagsschool, catechisatie als de jeugdclubs.

Ouderling Meuleman is het aanspreekpunt voor de jongeren uit onze gemeente. Hij bezoekt de jongeren niet pro- actief, maar als jongeren een aanspreekpunt zoeken is hij de contactpersoon!

Diaken De Jager is het aanspreekpunt voor de clubs en zondagsschool. Tevens benadert hij ook de verenigingen als er bijzonderheden te melden zijn.

John Achterstraat is lid. Hij is secretaris van de jeugdraad.

Cornelis Mosterd is lid en algemeen aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en voorstellen.