Jeugdraad

De jeugdraad is een overkoepelende organisatie rondom de jeugdverenigingen. Deze commissie houdt zich bezig met het jeugdbeleidsplan. Zij zoeken ook naar ondersteunende materialen voor inleidingen en de avondopening. Anderzijds is deze commissie in het leven geroepen om te adviseren bij de praktische invulling en organisatie van de clubavonden.

Zitting in deze commissie hebben:

  • Ouderling (voorz.) …………………..
  • Ouderling A. van Veldhuizen
  • Diaken S.S. de Jager
  • Lid (secr. ) John Achterstraat