Zondagsschool

Op de zondagsschool wordt kinderen op een eenvoudige manier verteld uit de Bijbel. Dit wordt in Harskamp al gedaan vanaf 1967!

Het doel hiervan is kinderen zo vroeg mogelijk te vertellen uit het Woord van God en te vertellen dat wij in dit leven een nieuw hart (bekering) nodig hebben om tot eer van God te leven en hem in vrede te ontmoeten. Wat wordt God geëerd als wij ons leven aan Hem toevertrouwen!

Tijdens het wekelijkse zondagsschooluurtje staat het Bijbelverhaal centraal. Daarnaast worden er ook andere dingen gedaan rondom de Bijbel. Een puzzel, een quiz bijvoorbeeld. En natuurlijk wordt er ook gezongen! Jaarlijks wordt, samen met de ouders en belangstellenden, het kerstfeest, Pasen en Pinksteren gevierd en herdacht.

De zondagsschool is voor kinderen van 4-12 jaar. Elke zondag van 14.00 uur tot 14.45 uur. De kinderen die de zondagsschool bezoeken leren iedere week een (korte) tekst en een psalmvers (jongere kinderen in gedeeltes).

De kinderen zijn verdeeld in drie groepen:
A – groep kinderen uit groep 7 en 8
B – groep kinderen uit groep 4, 5 en 6
C – groep kinderen uit groep 1, 2 en 3

De leiding bestaat uit twaalf personen, vier voor iedere groep. Iedere week zijn er per groep twee leidinggevenden aanwezig. Kijk voor contactpersonen in de gemeentegids!

Onze zondagsschool betrekt het materiaal voor de kinderen bij de www.hervormdezondagsscholen.nl