Ouderlingen

De ouderlingen hebben tot taak te waken over het geestelijk heil van de gemeente in zijn geheel en van haar leden afzonderlijk.
Zij houden daarom opzicht over de kerkdiensten en in het bijzonder over de Woordverkondiging. Daarnaast bezoeken zij de leden van de gemeente door middel van huisbezoeken. Daarnaast wordt er meeleven getoond bij jubilea, geboorte, ziekte en overlijden

Onze gemeente telt momenteel 5 ouderlingen:

  • Ouderling J. van Roekel (scriba)
  • Ouderling-Kerkrentmeester E. Mosterd
  • Ouderling-Kerkrentmeester E. Versteeg
  • Ouderling H. Theunissen
  • Ouderling A. van Veldhuizen