Vertrouwenspersonen

Hebt u vermoedens van of vragen over seksueel of machtsmisbruik (binnen onze kerkelijke gemeente) dan kunt u contact opnemen met één van de interne vertrouwenspersonen.

  • Jolanda van Hunnik, tel. 06-11287254, j.vanhunnik@hervormdharskamp.nl
  • Leo van der Kolk, tel. 06-54608913, l.vanderkolk@hervormdharskamp.nl